ul. Nowy Świat 58A, Warszawa
tel. 22 826 45 02 // 22 826 23 10

Category Archive : Choroby

Anemia, czyli niedokrwistość, polega na zaburzeniu wartości krwinek czerwonych (erytrocytów) lub hemoglobiny czerwonego barwnika krwi (Hb), co objawia się osłabieniem, zmęczeniem i znużeniem, pomimo wcześniejszego odpoczynku. Anemia, zwłaszcza przewlekła, może być dla nas bardzo niebezpieczna, zwłaszcza dla mózgu oraz serca, nie wolno więc jej bagatelizować. W celu potwierdzenia bądź wykluczenia anemii należy wykonać podstawowe badanie […]

Małopłytkowość immunologiczna, zwana również samoistną plamicą małopłytkową (ITP, ang. idiopathic thrombocytopenic purpura), jest schorzeniem o podłożu autoimmunologicznym, w przebiegu którego dochodzi do niszczenia płytek krwi przez własny organizm. Występuje zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, częściej u płci żeńskiej. W pierwszej grupie pacjentów cechuje się ostrym przebiegiem i ustępuje samoistnie, natomiast u dorosłych ma […]