ul. Nowy Świat 58A, Warszawa
tel. 22 826 45 02 // 22 826 23 10

Tag Archive : anemia

Anemia, czyli niedokrwistość, polega na zaburzeniu wartości krwinek czerwonych (erytrocytów) lub hemoglobiny czerwonego barwnika krwi (Hb), co objawia się osłabieniem, zmęczeniem i znużeniem, pomimo wcześniejszego odpoczynku. Anemia, zwłaszcza przewlekła, może być dla nas bardzo niebezpieczna, zwłaszcza dla mózgu oraz serca, nie wolno więc jej bagatelizować. W celu potwierdzenia bądź wykluczenia anemii należy wykonać podstawowe badanie […]